Provinsje Fryslân

…………………..

portal

…………………..

Jong in Fryslân (JiF) is een internetportaal voor iedereen die te maken heeft met het opgroeien en opvoeden van jeugdigen van 0 tot 25 jaar: zowel kinderen en jongeren zelf, als hun opvoeders en mensen die met jongeren en kinderen te maken hebben. JIF geeft kosteloos informatie, advies en ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen.

In Ontwerp bedacht een uitbundige, ‘vette’ ontwerpstijl als portalingang voor jeugdigen en een ingetogen zakelijke stijl voor ouderen.

…………………..

> Meer interactief ontwerp