&Talent

…………………..

huisstijl / informatiekaarten / website

…………………..

&Talent is een kennisplatform voor talentontwikkeling, met adviesdiensten voor bedrijven en inspirerende talenttools die aansluiten bij de belevingswereld van de moderne werkende mens. Het is ontstaan vanuit de behoefte om een nieuw en hedendaags geluid neer te zetten als het gaat om persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, talentmanagement en HRD. Niet denken vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden: Doe meer met je talenten!

Voor &Talent ontwikkelde In Ontwerp de huisstijl, het internetplatform Inspiratiepost.nl, het Grote Inspiratiedoeboek en de vormgeving van de Fascinatiescan.

…………………..

> Meer &Talent

> Meer visuele identiteit