Noordhoff Uitgevers

…………………..

basisvormgeving omslagen / methodelogo’s / omslagen / campagnes

…………………..

Noordhoff Uitgevers is de grootste educatieve uitgeverij van Nederland. De uitgeverij ontwikkelt lesmateriaal voor vrijwel elk onderwijsniveau: de basisschool, het voortgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs.

In Ontwerp ontwikkelde een fonds-brede stijl voor de omslagen van de methodes voor het voortgezet onderwijs. Een witte kadrering met titelgegevens vormde daarbij de basis – het biedt samenhang binnen het VO-fonds, maar laat voldoende ruimte voor eigenheid per methode.

Voor specifieke lesmethodes maakte In Ontwerp het naambeeld en de omslagen.

Daarnaast bedacht en ontwierp In Ontwerp reclamecampagnes en ander promotiemateriaal, zoals folders, proefkaternen en materiaal voor docentendagen.

…………………..

> Meer grafisch ontwerp