Martini Hotel Group

…………………..

Boek

…………………..

De WEEVA, Woon- En Eethuis Voor Allen, werd in 1871 door notabelen in de stad Groningen opgericht als Volksgaarkeuren. Het groeide in 140 jaar uit tot een beroemd hotel en restaurant en maakt nu deel uit van de Martini Hotel Group. Beno Hofman, stadshistoricus van Groningen, beschreef de rijke historie van de WEEVA. In Ontwerp putte uit het omvangrijke archief en maakte er een kleurrijk boek van.

…………………..

> Meer redactionele vormgeving