In Boekvorm UitgeversIn Boekvorm Uitgevers

…………………..
Martinikerkhof 11

…………………..

Martinikerkhof 11 is een boek over een bijzondere plek in Groningen: in de middeleeuwen staat er een Refugium van grijze monniken, vanaf 1600 wonen er diverse Groningse notabelen en sinds 100 jaar is het adres van Toevluchtsoord, een opvanghuis voor meisjes en tegenwoordig een veilige plek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

…………………..

> Meer redactionele vormgeving