Wolters Noordhoff

Noordhoff Uitgevers

…………………..

Communicatieconcept voortgezet onderwijs
…………………..
In Ontwerp ontwikkelde voor Wolters-Noordhoff (het huidige Noordhoff Uitgevers), samen met Waterloo Communicatie (het huidige New Ink), een breed concept voor de markering-communicatie rond het voortgezet onderwijs. In Ontwerp werkte het concept uit in vorm, tekst en beeld en legde het vast in een lijvig handboek. Binnen het concept ontwierp In Ontwerp omslagen, binnenwerken, folders en nieuwsbrieven.
…………………..

> Meer grafisch ontwerp