In Boekvorm Uitgevers

…………………..

cultuuragenda’s

…………………..

In Boekvorm Uitgevers begeleidt complete uitgeeftrajecten — van idee tot vormgeving, van productie tot presentatie. De uitgeverij maakt boeken op eigen initiatief en in opdracht, waaronder jubileumuitgaven, catalogi, routeboekjes, (cultuur)historische uitgaven en populair-wetenschappelijke uitgaven.

In Ontwerp is in een vroeg stadium betrokken bij een uitgave, om de vorm te bepalen of om mede redactie te voeren. Voor de Cultuuragenda’s bedacht In Ontwerp de thema’s, verzamelde informatie, fotografeerde en putte uit de eigen illustratie-archieven.

…………………..

> Meer In Boekvorm Uitgevers

> Meer redactioneel ontwerp