Gemeente Assen

…………………..

campagne WMO

…………………..

Alle inwoners van de gemeente Assen moeten kunnen meedoen aan álle facetten van de samenleving. Daarom is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in het leven geroepen. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan de gemeente Assen ondersteuning bieden.

Om de WMO onder de aandacht te brengen bedacht In Ontwerp een campagne, waarin duidelijk wordt dat de WMO er voor iedereen is – jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen.

…………………..

> Meer grafisch ontwerp