Stichting Oikos

…………………..

periodiek / jaarverslag

…………………..

Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Oneerlijke handelsverhoudingen en enorme leningen remmen de ontwikkeling van veel arme landen. Oikos voert op verschillende terreinen campagne om de Nederlandse overheid en bevolking te overtuigen van het belang van verregaande maatregelen om de wereldwijd toenemende armoede tegen te gaan.

…………………..

In Ontwerp maakt Oikos Nieuws, het jaarverslag en geeft vorm aan campagnes rondom uiteenlopende thema’s.

…………………..

> Meer redactionele vormgeving