Rijksuniversiteit Groningen

…………………..

Broerstraat 5

…………………..

Het alumnimagazine Broerstraat 5 – genoemd naar het adres van het Academiegebouw – is een gratis kwartaalmagazine voor alle afgestudeerden en gepromoveerden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het magazine wil ertoe bijdragen dat het contact tussen de universiteit en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt.

In Ontwerp maakte het basisontwerp en verzorgt de vormgeving.

…………………..

> Meer Rijksuniversiteit Groningen

> Meer redactionele vormgeving