Landschapsbeheer Drenthe

…………………..

periodiek / brochures / informatiepanelen

…………………..

Landschapsbeheer Drenthe streeft naar behoud en ontwikkeling van het Drentse cultuurlandschap. Essentieel daarbij is de landschapszorg in de ‘gewone’ leefomgeving: brinken, erven, houtwallen, bosjes, grafheuvels en bomenlanen – met hun planten en dieren.

In Ontwerp maakt brochures, informatiepanelen en het periodiek Levend landschap.

…………………..

> Meer Landschapsbeheer Drenthe

> Meer redactionele vormgeving