LabNoord

…………………..

huisstijl / website / brochures / folders / formulieren

…………………..

Onder de naam LabNoord werken het Huisartsenlaboratorium Noord, de Trombosedienst Groningen en het Medisch Laboratorium Noord samen. LabNoord ondersteunt zorgverleners door middel van diagnostisch onderzoek, advies en logistieke en administratieve diensten. In Ontwerp bedacht een even simpel als doeltreffend logo: een druppel met een pijl richting het noorden. De huisstijl is zacht, warm en toegankelijk en omvat o.a. een website, voorlichtingsmateriaal, formulierenreeksen en gevel- en autobelettering.

…………………..

> Meer LabNoord

> Meer visuele identiteit